19,50° Akumulacijski
spremnik
Toplinska
pumpa
Ventilokonvektor 2 Pumpa primarnog kruga Pumpa ventilokonvektora Kolektori (košare) Hidraulična skretnica Režim rada: Učionica 2 (22,30°) Učionica 1 (22,00°) Diferencija G/H: Pufer min. - hlađenje: Pufer max. - grijanje: Ventilokonvektor 1 16,40° 34,10° 20,00° 19,60° 22,80° 36,50° 20,20° Vlaga: (osjećaj: °C) Temperatura: °C Labin, 09.07.2020
 
Obnovljiva energija i toplinska pumpa:
Geotermalne sonde - toplinska energija: 8.158,34kWh
Ventilokonvektori - toplinska energija: 14.452,29kWh
Toplinska pumpa - potrošnja struje: 5.605,75kWh
Stvarni SPF (Seasonal Performance Factor): 2,58
  
dizajn & razvoj: EKO PLAM d.o.o. - www.ekoplam.hr (1)