18,00° Akumulacijski
spremnik
Toplinska
pumpa
Ventilokonvektor 2 Pumpa primarnog kruga Pumpa ventilokonvektora Kolektori (košare) Hidraulična skretnica Režim rada: Učionica 2 (21,40°) Učionica 1 (21,50°) Diferencija G/H: Pufer min. - hlađenje: Pufer max. - grijanje: Ventilokonvektor 1 17,00° 35,10° 18,50° 18,10° 25,90° 36,40° 21,00° Vlaga: (osjećaj: °C) Temperatura: °C Labin, 15.10.2019
 
Obnovljiva energija i toplinska pumpa:
Geotermalne sonde - toplinska energija: 8.154,87kWh
Ventilokonvektori - toplinska energija: 14.104,88kWh
Toplinska pumpa - potrošnja struje: 5.278,35kWh
Stvarni SPF (Seasonal Performance Factor): 2,67
  
dizajn & razvoj: EKO PLAM d.o.o. - www.ekoplam.hr (1)