20,00° Akumulacijski
spremnik
Toplinska
pumpa
Ventilokonvektor 2 Pumpa primarnog kruga Pumpa ventilokonvektora Kolektori (košare) Hidraulična skretnica Režim rada: Učionica 2 (26,10°) Učionica 1 (25,70°) Diferencija G/H: Pufer min. - hlađenje: Pufer max. - grijanje: Ventilokonvektor 1 23,20° 37,40° 20,30° 20,10° 27,00° 39,60° 25,80° Vlaga: (osjećaj: °C) Temperatura: °C Labin, 17.09.2019
 
Obnovljiva energija i toplinska pumpa:
Geotermalne sonde - toplinska energija: 8.152,87kWh
Ventilokonvektori - toplinska energija: 14.008,71kWh
Toplinska pumpa - potrošnja struje: 5.188,76kWh
Stvarni SPF (Seasonal Performance Factor): 2,70
  
dizajn & razvoj: EKO PLAM d.o.o. - www.ekoplam.hr (1)